Πληροφορίες Χρήσης

Η κύρια περιοχή της εφαρμογής είναι η περιοχή που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ενός τραγουδιού.

Επιλογές

Στο επάνω μέρος της οθόνης, βρίσκουμε τον τίτλο του τραγουδιού και κάποια πλήκτρα επιλογής.

Στην επιλογή Song ID μεταφερόμαστε σε μία οθόνη όπου μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για την ιστορία του τραγουδιού, τους στίχους του, τροπική ανάλυση του τραγουδιού αλλά και να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση.

Στην επιλογή Video βρίσκουμε video με αργή εκτέλεση όλων των καναλιών διαδοχικά παράλληλα με την παρτιτούρα. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά στη γραμμή ελέγχου του video, μπορούμε να μετακινηθούμε στα κανάλια.

Κάνοντας κλικ στο Score επιστρέφουμε στην διαδραστική παριτούρα.

Παρτιτούρα

Εδώ κυριαρχεί μία διαδραστική παρτιτούρα. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η παρτιτούρα ακολουθεί την μουσική με κύλιση, ενώ φωτίζονται οι νότες που παίζονται κάθε στιγμή. Κάνοντας κλικ σε κάποια νότα, η αναπαραγωγή μεταφέρεται σε εκείνο το σημείο.

Πάνελ ελέγχου

Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει το πάνελ ελέγχου. Στο δεξί μέρος του πάνελ βρίσκονται τα πλήκτρα ελέγχου της αναπαραγωγής (STOP, PLAY, PAUSE). Δεξιά από αυτά είναι ο ρυθμιστής ταχύτητας ενώ κάτω από αυτά βρίσκεται το πλήκτρο επανάληψης (LOOP). Κάνοντας κλικ σε αυτό, εμφανίζονται επιλογείς για να επιλέξετε τα μέτρα που θέλετε να επαναλαμβάνονται. Με το πλήκτρο PAUSE, η αναπαραγωγή διακόπτεται και συνεχίζεται από το ίδιο σημείο όταν πατηθεί ξανά το PAUSE ή το PLAY. Με το πλήκτρο STOP, γίνεται διακοπή της αναπαραγωγής και η παρτιτούρα επιστρέφει στην αρχή της.

Η αναπαραγωγή μπορεί επίσης να σταματήσει και να ξεκινήσει με το πλήκτρο SPACEBAR, ενώ με τα βέλη (αριστερά-δεξιά), μετακινούμαστε στο προηγούμενο ή επόμενο μέτρο αντίστοιχα.

Στα αριστερά του πάνελ ελέγχου βλέπουμε πληροφορίες για το μέτρο στο οποίο βρισκόμαστε, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να μεταφέρουμε την αναπαραγωγή σε όποιο μέτρο επιθυμούμε.

Δεξιότερα υπάρχουν οι διακόπτες των καναλιών. Αρχικά είναι επιλεγμένο το Mix, που σημαίνει πως γίνεται αναπαραγωγή όλων των καναλιών του τραγουδιού. Κάνοντας κλικ σε κάποιο κανάλι, απενεργοποιείται το mix και απομονώνεται το επιλεγμένο κανάλι. Τα υπόλοιπα κανάλια γίνονται αχνά στην παρτιτούρα, ενώ στον ήχο ακούγεται μόνο το επιλεγμένο κανάλι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να απομονώσουμε ένα ή περισσότερα κανάλια ταυτόχρονα. Κάνοντας κλικ στο Mix ξανά, απενεργοποιούνται οι διακόπτες των καναλιών και ακούμε και βλέπουμε πάλι την πλήρη έκδοση. Ο τελευταίος διακόπτης είναι το Play along. Με αυτήν την επιλογή βλέπουμε την παριτούρα πλήρη, όμως στον ήχο ακούγεται μόνο το κανάλι των συγχορδιών και η φωνή, ώστε να μπορεί κάποιος να παίξει τα σόλο με τη συνοδεία τους.

Δίπλα από τους διακόπτες καναλιών, υπάρχουν πλήκτρα που αντιστοιχούν στις ενότητες του τραγουδιού. Κάνοντας κλικ σε κάποιο από αυτά, η παριτούρα μεταφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα.